Izjava o privatnosti - politika o privatnosti portala Teologija tijela

Portal Teologija tijela u vlasništvu je Udruge Sveta Mati Slobode te je dio platforme e-župe, što znači da se prilikom prijave na seminare teologije tijela vaša prijava zaprima i obrađuje preko e-župe portala.
Udruga je vlasnik svih podataka koji se prilikom zaprimljene prijave procesuiraju preko e-župe portala.

Kada pristupite Web stranici teologijatijela.com, prikupljamo podatke koji se ne mogu direktno povezati s Vašim identitetom. Ti podaci uključuju vašu IP adresu, približnu lokaciju ili vrijeme zadržavanja na Web stranici. Prilikom prijave na Web stranicu sustav će Vam postaviti nužni tehnološki identifikator - kolačić (tzv. 'cookie') koji služi kako bismo vam omogućili kvalitetnije i jednostavnije korištenje Web stranice.

Prilikom prijave na seminar teologije tijela, preko portala e-župe procesuiramo osobne podatke vezane za vaš identitet koji mogu uključivati Vaše ime i prezime, Vaše kontakt podatke (e-mail adresu i broj telefona), Vaš spol, datum rođenja, adresu stanovanja i slično.
Podaci, ili neki od podataka, poput imena, prezimena, spola i datuma rođenja Udruzi će biti dostupni u svrhu evidencije i potvrde identiteta posjetitelja prilikom pohađanja seminara u organizaciji Udruge.

Popunjavanjem obrasca prilikom prijave za sudjelovanje preko e-župe portala, korisnik izjavljuje da je upoznat i suglasan s politikom privatnosti i uvjetima korištenja e-župe portala, te daje suglasnost za:
  - slanjem obavijesti o novostima, aktualnostima, radu i aktivnostima Udruge
  - evidencijom polaznika seminara i za potrebe vođenja statističkih podataka
  - dostupnost kontakt podataka voditeljima seminara
  - objavom slike na kojima se osoba pojavljuje na stranicama Udruge

Dodatno, korisnik daje suglasnost da se na e-župe portalu župniku župe pod čiju adresu osoba pripada pruži informacija da na području njegove župe živi župljanin (prijavljeni korisnik) koji je prošao seminar teologije tijela.

Navedeni podaci koriste se isključivo u gore navedenu svrhu, a sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade pri tome je zaštićena primjenom najviših tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka.

Rok čuvanja ovih podataka je trajan, no svaki sudionik programa u svakom trenutku preko kontakt obrasca može zatražiti brisanje svih svojih podataka iz svih evidencija posredno ili neposredno vezanih za sudjelovanje na seminaru teologije tijela.

Kao voditelj obrade osobnih podataka, Udruga Sveta Mati Slobode preko portala teologijatijela.com i portala e-župe.com posluje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te provedbenim Zakonom Republike Hrvatske o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ovom se uredbom, koja se izravno primjenjuje od 25.05.2018. u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje vezano uz zaštitu osobnih podataka. Time su za svaku osobu predviđena sljedeća prava:

  - pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka,
  - pravo na ispravak netočnih podataka,
  - pravo na brisanje vaših podataka ako više nisu potrebni za internu evidenciju,
  - pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka,
  - pravo na prenosivost te
  - pravo na prigovor.


Dodatne informacije i podnošenje prigovora

Dodatne informacije, kao i eventualne prigovore vezane za vaše osobne podatke imate pravo uputiti na [email protected] ili na kontakt službenika za zaštitu podataka [email protected]
Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Portal zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti izmijeni ili dopuni ovu Politiku privatnosti ili bilo koji njezin dio. Zbog toga vam preporučujemo da redovito pregledavate ovu Politiku privatnosti.

uz potporu


Rhema